وبینار دکتر کلینو Technology Driven Smiles ارتودنسی

Technology Driven Smiles (لبخندهای مبتنی بر فناوری) با استفاده از CBCT و وسایل Motion 3D. مبتنی بر فناوری جدید، رویه های ارتودنسی برای رسیدن به سطوح جدیدی از عملکرد عالی بالینی روی برنامههای کاربردی دیجیتال اتکا می کنند. دکتر کالینو بیان خواهد کرد چگونه هوش دیجیتال میتواند بازدههای بالینی، اثربخشی، و رضایت کلی بیمار را افزایش دهد.
دکتر پری کالینو (DDS, MSc, MSD, Ph.D.) یک استاد در…

 

دیدگاهتان را بنویسید

سوالی دارید ؟