برای جلوگیری از خرابی دندان باید این عادات کنار گذاشته شوند2

برای جلوگیری از خرابی دندان باید این عادات کنار گذاشته شوند

خرابی دندان تا حد قابل توجهی با عادت روزمره افراد مرتبط است. وجود برخی عادات به ظاهر ساده در طول زمان می تواند نقش مهمی ...

ادامه مطلب

دندانپزشکی ها در دوران کرونا چگونه به فعالیت های خود ادامه میدهند؟1

دندانپزشکی ها در دوران کرونا چگونه به فعالیت های خود ادامه میدهند؟

دندانپزشکی در دوران کرونا موضوع بسیار حائز اهمیتی است. کرونا ویروس یا کووید 19 در این روزهای کرونایی بر روی مشاغل بهداشت...

ادامه مطلب

آیا بیماری های لثه مانند پریودنتال باعث زایمان زودرس می شوند؟

آیا بیماری های لثه مانند پریودنتال باعث زایمان زودرس می شوند؟

زایمان زودرس به عنوان هر زایمان تعریف می شود که بعد از 23 هفته حاملگی و کمتر از 37 هفته انجام شود. این عامل اصلی تعیین ک...

ادامه مطلب