نمایش دادن همه 19 نتیجه

کیت نظافت ارتودنسی

140,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Selectcolour

362,500 تومان

مسواک ته‌په مدل Mini

150,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Special Care با برس فوق العاده نرم

187,500 تومان

مسواک ته‌په مدل Implant-Orthodontic

150,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Interspace

350,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Universal Care

187,500 تومان

مسواک ته‌په مدل Supreme

150,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل OriginalMixedPack

275,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Nova

150,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل ExtraSoftMixedPack

275,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Kids

150,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل ExtraSoft

275,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل Original

275,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل Angle

275,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل AngleSoftMixedPack

275,000 تومان

مسواک بین دندانی ته‌په مدل EasyPick بسته 36 عددی

300,000 تومان

مسواک ته‌په مدل Gentle Care با برس xxsoft

150,000 تومان

نخ دندان ته‌په مدل Bridge and Implant Floss بسته 30 عددی

500,000 تومان