در حال نمایش 14 نتیجه

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

128,100 تومان

کانال کیلین

520,300 تومان

پیپت میکروسکوپی

218,200 تومان

آلوستات ژل

136,700 تومان

+MTA

1,694,500 تومان3,353,600 تومان

سر سوزن

2,407,200 تومان

اکالیپتول

13,100 تومان

سیتریک اسید

47,900 تومان

MTA + Carrier

5,938,500 تومان

اندو سولوشن

122,700 تومان170,700 تومان

آلوستات مایع

215,600 تومان

MTA + Carrier Premium New

6,144,600 تومان

کانال دیتکتور

372,500 تومان

قلم نخ زیر لثه

1,526,600 تومان