ارتودنسی
بند دابل/سینگل ساده
بند دابل/سینگل ساده
تماس بگیرید
%۲۰ بند شیت دار
بند شیت دار
 689,000ریال 552,000
بند سینگل سینگل Secend Molar
بند سینگل سینگل Secend Molar
 579,000ریال 552,198
%۲۰ بند دائمی(بلنک)
بند دائمی(بلنک)
 208,000ریال 167,000
%۲۰ بند بای کاسبید
بند بای کاسبید
 327,000ریال 260,000
بند سینگل سینگل Molar
بند سینگل سینگل Molar
 579,000ریال 552,198
%۱۹ براکت عددی
براکت عددی
 143,000ریال 115,500
براکت عددی
براکت عددی
 165,000ریال 152,680
۵۰ کیسی
۵۰ کیسی
 152,682,000ریال 145,412,000
%۲۰ باکال تیوب
باکال تیوب
 304,800ریال 244,000
محصولات اندو
%۸۱ سدیم هیپوکلریت۲% (۲۰۱۹/۱۱)
سدیم هیپوکلریت۲% (۲۰۱۹/۱۱)
 540,000ریال 100,000
%۸۲ سدیم هیپوکلریت۵,۲۵% (۲۰۱۹/۱۱)
سدیم هیپوکلریت۵,۲۵% (۲۰۱۹/۱۱)
 565,000ریال 100,000
%۹۱ سدیم هیپوکلریت۵,۲۵% (۲۰۱۹/۶)
سدیم هیپوکلریت۵,۲۵% (۲۰۱۹/۶)
 565,000ریال 50,000
%۳۰ عینک
عینک
 2,310,000ریال 1,620,000
%۳۰ لاستیک رابردم
لاستیک رابردم
 1,984,327ریال 1,390,000
%۳۰ MTA + Carrier Premium New
MTA + Carrier Premium New
 7,890,000ریال 5,530,000
%۳۰ مایع رابردم(۱٫۲ml)
مایع رابردم(۱٫۲ml)
 1,180,911ریال 825,000
%۳۰ الستیک اپلیکیتور
الستیک اپلیکیتور
 1,230,000ریال 860,000
پیپت میکروسکپی
پیپت میکروسکپی
 523,905ریال 498,958
اندو اسپریتور
اندو اسپریتور
 467,267ریال 445,016
پرفروش ترین ها
%۲۰ باکال تیوب
باکال تیوب
 304,800ریال 244,000
%۲۰ لایت MTP
لایت MTP
 13,610,000ریال 10,890,000
%۳۰ لاستیک رابردم
لاستیک رابردم
 1,984,327ریال 1,390,000
%۳۰ مایع رابردم(۱٫۲ml)
مایع رابردم(۱٫۲ml)
 1,180,911ریال 825,000
اکالیپتول
اکالیپتول
 1,081,794ریال 1,030,280
%۳۰ سر سوزن
سر سوزن
 4,600,000ریال 3,220,000
%۲۰ سلف لیگیتینگ (کرییر)
سلف لیگیتینگ (کرییر)
 32,483,100ریال 25,982,100
%۲۱ بند شیری(اطفال)
بند شیری(اطفال)
 120,000ریال 95,000
براکت مینی MBT
براکت مینی MBT
 495,588ریال 471,989
نومیکس
نومیکس
ناموجود