نمایش دادن همه 15 نتیجه

کانال دیتکتور

175,200 تومان

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

99,000 تومان

سر سوزن

572,700 تومان

اکالیپتول

13,600 تومان

کانال کیلین

208,845 تومان

اندو سولوشن

55,000 تومان89,900 تومان

اندو اسپیراتور

74,000 تومان

MTA + Carrier Premium New

1,827,600 تومان

آلوستات ژل

99,000 تومان

پیپت میکروسکوپی

58,100 تومان

MTA + Carrier

1,766,200 تومان

+MTA

498,700 تومان987,400 تومان

آلوستات مایع

90,800 تومان

قلم نخ زیر لثه

843,700 تومان

سیتریک اسید

20,000 تومان