نمایش دادن همه 16 نتیجه

کانال دیتکتور

167,600 تومان

اکالیپتول

5,000 تومان

اندو اسپیراتور

102,980 تومان

سر سوزن

986,100 تومان

MTA + Carrier Premium New

2,517,700 تومان

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

98,500 تومان

آلوستات ژل

80,000 تومان

اندو سولوشن

50,000 تومان69,580 تومان

رابردم

320,000 تومان

قلم نخ زیر لثه

1,084,700 تومان

MTA + Carrier

2,433,110 تومان

+MTA

693,960 تومان1,373,980 تومان

پیپت میکروسکوپی

88,960 تومان

آلوستات مایع

126,360 تومان

کانال کیلین

290,620 تومان

سیتریک اسید

27,830 تومان