در حال نمایش 16 نتیجه

اکالیپتول

11,900 تومان

پیپت میکروسکوپی

198,300 تومان

سر سوزن

2,188,300 تومان

+MTA

1,540,400 تومان3,048,700 تومان

کانال دیتکتور

372,500 تومان

اندو اسپیراتور

229,200 تومان

MTA + Carrier

5,398,600 تومان

اندو سولوشن

111,500 تومان155,100 تومان

MTA + Carrier Premium New

5,586,000 تومان

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

116,400 تومان

آلوستات ژل

124,200 تومان

آلوستات مایع

196,000 تومان

قلم نخ زیر لثه

1,526,600 تومان

کانال کیلین

473,000 تومان

سیتریک اسید

43,500 تومان

فایل

70,000 تومان