نمایش دادن همه 16 نتیجه

آلوستات ژل

99,000 تومان

سر سوزن

591,600 تومان

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

99,000 تومان

اندو اسپیراتور

74,664 تومان

سیتریک اسید

35,000 تومان

اندو سولوشن

89,900 تومان95,000 تومان

اکالیپتول

35,000 تومان

کانال دیتکتور

199,000 تومان

آلوستات مایع

90,780 تومان

پیپت میکروسکوپی

52,836 تومان

MTA + Carrier Premium New

1,438,608 تومان

لاستیک رابردم

290,000 تومان

+MTA

412,080 تومان816,000 تومان

MTA + Carrier

1,390,260 تومان

کانال کیلین

232,050 تومان

قلم نخ زیر لثه

737,970 تومان