نمایش دادن همه 16 نتیجه

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

80,500 تومان

سر سوزن

1,318,700 تومان

اندو اسپیراتور

138,000 تومان

اکالیپتول

6,900 تومان

آلوستات ژل

107,100 تومان

کانال دیتکتور

224,300 تومان

+MTA

928,100 تومان1,837,300 تومان

پیپت میکروسکوپی

119,300 تومان

MTA + Carrier

3,253,500 تومان

اندو سولوشن

67,000 تومان93,300 تومان

آلوستات مایع

169,200 تومان

MTA + Carrier Premium New

3,366,500 تومان

کانال کیلین

388,900 تومان

سیتریک اسید

37,500 تومان

رابردم

407,600 تومان

قلم نخ زیر لثه

1,196,000 تومان