نمایش دادن همه 14 نتیجه

محلول کلرهگزدین ۲% (۲۰۰ml)

113,850 تومان

اکالیپتول

21,510 تومان

سر سوزن

814,950 تومان

کانال دیتکتور

276,920 تومان

MTA + Carrier Premium New

2,080,728 تومان

MTA + Carrier

2,010,825 تومان

اندو سولوشن

55,000 تومان63,250 تومان

قلم نخ زیر لثه

885,890 تومان

آلوستات ژل

125,240 تومان

پیپت میکروسکوپی

73,510 تومان

+MTA

630,870 تومان1,249,070 تومان

آلوستات مایع

114,870 تومان

کانال کیلین

264,200 تومان

سیتریک اسید

25,300 تومان