وبینارها

Bidimensional Technique

Bidimensional Technique

مشاهده ویدیوی کامل وبینار آقای دکتر ظفرمند با موضوع : Bidimensional Technique

در این وبینار آقای دکتر به بررسی این تکنیک می پردازند و اطلاعات مفیدی را در دسترس عموم قرار می دهند .

محصول توضیحی

این وبینار

درباره سخنران

دکتر ظفرمند
  1. بارگذاری خواهد شد