وبینارها

Self Ligating (damon)

Self Ligating (damon) webinar

Description: Crossbite is a common type of malocclusion, which is relatively easy to treat in children and adolescents. However, adult skeletal crossbite was a complicated type, and it needs to surgery in many cases. Is there a relatively simple orthodontic method for the treatment of mild to moderate skeletal crossbite? In this 2-hours course, I will share a method for the treatment of this type of cases and prove the effectiveness with 5-6 cases.

Webinar registration

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *